מהלך הטיפול בנרשם

Banner

מהלך הטיפול בנרשם

Admission Menu

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » הרשמה » מהלך הטיפול בנרשם

מהלך הטיפול

 

  • עם קבלת מסמכי הרישום במדור למידע ורישום תלמידים, פרטיך יוזנו במחשב ותישלח אליך הודעת קליטה לכתובת המייל המאשרת את קבלת טופס ההרשמה והמסמכים הרלוונטיים בצירוף הזמנה לראיון אישי.

 

  • עם קבלת הודעת הקליטה, עליך  לוודא שלא נפלה טעות ברישום הפרטים  האישיים. על כל שינוי בפרטים האישיים יש לדווח ל”משרד מידע ורישום תלמידים” בכתב.

 

  • מועמד שהציג את כל המסמכים הדרושים ומילא את כל דרישות ההרשמה והקבלה, יקבל בשלב מוקדם הודעת החלטה לגבי קבלתו ללימודים.

  • מועמד אשר חייב בהשלמת פרטים או עדיין לא קיבל ציון פסיכומטרי/תיל וכד’, יקבל תשובה על קבלתו רק לאחר שיושלמו כל תנאי הקבלה לפני תחילת סמסטר אלול.

 

  • מועמד שהוזמן פעמיים לראיון ולא הופיע בלי להודיע מראש, תבוטל הרשמתו. אם ירצה לשנות החלטה זו, יידרש להירשם מחדש.

 

  • ועדת הקבלה דנה בבקשה ללימודים בהתאם לחוגי הלימוד וסדרי העדיפויות הרשומים בטופס ההרשמה ועל פי נתוני הקבלה.

 

  • אם המועמד מעוניין לשנות את חוגי הלימוד או את סדרי העדיפויות, עליו להגיש בקשה בכתב למדור למידע ורישום  תלמידים. רצוי לוודא קודם הגשת הבקשה את סיכויי הקבלה לחוג החדש המבוקש.