לימודי קדם רפואה

 

 

לימודי קדם-רפואה (Pre-Med)

 

בארץ ובעולם קיימות תכניות לימוד אל ארבע שנים להשלמת לימודי רפואה לבוגרי תואר ראשון. מרכז אקדמי לב קיבלת את אישור המל"ג לפתיחת התמחות קדם-רפואה כחלק מלימודי התכנית בביואינפורמטיקה. אחד היתרונות של תכנית כזו היא שלימודי הרפואה נלמדים בשתי פעימות. תואר כראשון כפעימה ראשונה ועוד 4 שנות לימודי רפואה בפעימה שנייה. בוגרי תואר ראשון בביואינפורמטיקה של מרכז אקדמי לב, שיתמחו בקורסים שהוגדרו כקדם-רפואה, יסיימו בכך פעמיה ראשונה – תואר ראשון בתחום מחקרי, שבוגריו מאוד מבוקשים הן באקדמיה והן בתעשייה ובמרכזים רפואיים, וכן יוכלו להמשיך לפעימה שניה – עוד ארבע שנות לימוד לקראת תואר ברפואה. כך יתאפשר לאוכלוסיית היעד של מרכז אקדמי לב ללמוד בסביבה חברתית ודתית מתאימה לפחות את הפעימה הראשונה של לימודי הרפואה.

 

מבנה התכנית

התכנית כוללת 149 נ"ז. 120 נ"ז חובה של תכנית הביואינפורמטיקה, 5 נ"ז בחירה מתוך קורסי הבחירה של ביואינפורמטיקה, ו-24 נ"ז חובה של קורסי ההתמחות בקדם רפואה.

 

תכנית הלימודים

3 שנים

 

קורסי החובה של ההתמחות קדם-רפואה

מדעי החברה

  • פסיכולוגיה כללית א' וב'
  • סוציולוגיה
  • מבוא לאנתרופולוגיה

מדעי החיים

  • מיקרוביולוגיה כללית
  • מיקרוביולוגיה ב'
  • אימונולוגיה
  • פיסיולוגיה של מערכות בגוף האדם
  • היסטולוגיה
  • מבוא לאנטומיה של האדם

מחקר

  • פרוייקט גמר בביואינפורמטיקה