לימודי אנגלית- סיווג רמה

Banner

לימודי אנגלית- סיווג רמה

Admission Menu

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » תנאי קבלה » לימודי אנגלית- סיווג רמה

סיווג רמה ללימודי אנגלית

 

רמות הלימוד

הסיווג לרמת הלימוד באנגלית נעשה בעת קבלת הסטודנט ללימודים במרכז האקדמי לב לפי אחד המדדים הבאים ובתנאי שהסטודנט עומד בדרישת הקבלה באנגלית למחלקה אליה התקבל. על כל סטודנט החייב בלימודי אנגלית, להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף השנה השנייה ללימודים האקדמיים. קורסי היסוד באנגלית הינם בתשלום נוסף לשכ"ל האקדמאי.

 

להלן רמת האנגלית בהתאם לתוצאות המבדקים השונים ע”פ הוראות המל”ג:


 

ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"םציון בחינת אמי"ר  שיבוץ לרמה התחלתית במרכז האקדמי לב
מתחת ל70מתחת ל170טרום בסיסי א'
70-84170-184טרום בסיסי ב'
85-99185-199בסיסי
100-119200-219מתקדמים א'
120-133220-233מתקדמים ב'
134-150234-250פטור מלימודי אנגלית

 

 

הערות:

כל סטודנט חדש המתקבל ללימודי תואר ראשון מסווג לרמה באנגלית עם קבלתו ללימודים, וחייב להגיע לרמת פטור אוניברסיטאי באנגלית עד תום שנה השנייה ללימודיו במרכז האקדמי לב. סטודנטים בחוג לסיעוד חייבים להגיע לרמת פטור עד סוף סמ' א' שנה ב'). סטודנט המתקבל ללימודים על סמך מבחן תיל ולא פסיכומטרי, חייב להגיש סיווג רמה באנגלית ע"י ציון במבחן אמי"ר או אמיר"ם.

לנוחותכם, מבחני אמיר"ם יתקיימו בקמפוסים השונים אחרי פסח. פרטים יפורסמו בהמשך. לא ניתן להתחיל את הלימודים במרכז האקדמי לב ללא סיווג רמה באנגלית.

פרטים נוספים על מבחן אמיר"ם

 • כל סטודנט ברמה טרום בסיסי א’ או טרום בסיסי ב’ חייב ללמוד את קורסי האנגלית החל מסמסטר א’ שנה א’, גם אם הוא מעוניין לשנות את סיווג הרמה שלו בעתיד. סטודנט חדש יכול להגיש ציון סיווג רמה חדש רק עד היום הראשון ללימודיו בסמסטר אלול בשנה א’.
 • סטודנט המתקבל ללימודים ללא סיווג רמה באנגלית, יתקבל בסטאטוס “על תנאי” ויהיה חייב להגיש ציון בחלק האנגלית באחד מהמבחנים הנ”ל, עד ליום ההיערכות של סמסטר אלול.
 • סטודנט שלא יגיש למדור מידע ורישום את סיווג הרמה שלו עד המועד הנ”ל, לא יוכל להירשם לקורסים ולהכין מערכת ככל סטודנט אשר לא מימש את קבלתו.
 • מועמד בעל ציון 650 ומעלה בפסיכומטרי בלבד, אשר קיבל ציון 130 ומעלה במבחן אמי”ר או ציון 230 ומעלה בחלק האנגלית יסווג לרמת פטור מלימודי אנגלית.
 • בוגר תיכון בארץ דוברת אנגלית (ושפת הלימודים בתיכון היא אנגלית) יהיה פטור מלימודי אנגלית בהתאם לתעודת התיכון והצגת אישורים מתאימים.

הנדסאי או בעל לימודים אקדמיים קודמים:

 • הנדסאי עם דיפלומה חייב להגיש ציון סיווג רמה באנגלית, עד היום הראשון ללימודיו לפי אחת מהאפשרויות בטבלה הנ”ל. כמו כן חייב לעמוד בדרישות הקבלה בבגרות 4 יח”ל באנגלית.
 • רו”ח חייב להגיש ציון סיווג רמה באנגלית, עד היום הראשון ללימודיו.
 • בעל לימודים אקדמיים קודמים - עם מבנה לימודי אנגלית מקביל לזה של המרכז האקדמי לב יזוכה על לימודי האנגלית הקודמים ע”י הגשת גיליון ציונים וסילבוס קורסי אנגלית קודמים לראש המחלקה לאנגלית לפני תחילת לימודיו במרכז האקדמי לב, והרמה תקבע בהתאם להחלטת ראש המחלקה.
 • בעל תואר BEd ממכללות להוראה - ישובץ לרמה מתקדמים א’ או על פי מבחן סיווג רמה באנגלית כנ”ל, הגבוה מביניהם.

* ציון הבגרות באנגלית אינו קובע את סיווג הרמה באנגלית אך סטודנט שאינו עומד בקריטריון הקבלה בבגרות 4 יח”ל בציון מינימום של 70 למקצועות ההנדסה ומדעי המחשב וציון מינימום 65 למקצועות חשבונאות, ניהול ושיווק וסיעוד – יידרש לעבור מבחן פנימי תואם 4 יח”ל באנגלית בתקופת הרישום או ללמוד קורס טרום בסיסי או שניהם. המדור למידע ורישום תלמידים יחליט לפי נתוני המועמד.

* מבחן פנימי תואם 4 יח”ל באנגלית מתאפשר רק עפ”י החלטת מדור מידע ורישום ומתקיים לפני התחלת הלימודים. לא ניתן להבחן בבחינה זו לאחר שהסטודנט התחיל את לימודיו במרכז האקדמי לב או במהלכם.

*סטודנט שקיבל מתחת לציון המינימום 85 במבחן הפסיכומטרי, או מתחת לציון 185 במבחן אמי”ר, יחויב ללמוד קורס טרום בסיסי א’ באנגלית ולקבל ציון עובר.

 

אנגלית לתלמידי תואר שני במנהל עסקים

כל סטודנט לתואר שני בתכנית MBA חייב להציג למדור מידע ורישום רמת פטור אוניברסיטאי באנגלית במהלך הרישום ולפני תחילת הלימודים האקדמיים.

סטודנט בוגר מכללה אקדמית (כגון: מכללה להוראה) חייב להציג רמת פטור באנגלית עפ”י המופיע בטבלה  או ללמוד קורס אנגלית ברמה מתקדמים ב' במרכז האקדמי לב לפני תחילת לימודי התואר השני או בתקופת לימודי ההשלמה. הטיפול באישור רמת פטור באנגלית לתואר שני נעשה ע”י מדור מידע ורישום בלבד.

 

הערות: תלמידי החוגים והתכניות בימים מרוכזים שימו לב! בהמרכז האקדמי לב אינו מתחייב לקיים קורסי יסוד באנגלית בימי הלימוד הרגילים של התכנית.

 

רמת פטור אוניברסיטאי באנגלית

ניתן להגיע לרמת פטור אוניברסיטאי באנגלית ע”י הצגת אישור ממוסד הלימודים בתואר הראשון או ציון נדרש במבחן אמי”ר (234 ומעלה) או חלק האנגלית בפסיכומטרי (134 ומעלה).

מועמד בעל תעודת BEd או בוגר מכללה אקדמית שלא הגיע לרמת פטור  אוניברסיטאית, רשאי ללמוד לפני התחלת לימודי התואר השני קורס אנגלית מתקדמים ב’ במרכז האקדמי הלב. הקורס אינו מתקיים בימי הלימוד של התואר השני ומחויב בעלות נוספת.

 

הערות:

 • נתוני מועמד לתואר שני, בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי בחו”ל ייבחנו ע”י מדור מידע ורישום, על המועמד להגיש גיליון ציונים מתורגם, ע"י נוטריון, לעברית או לאנגלית, מועמדותו תידון ע”י ועדת קבלה מיוחדת.
 • הבחינות עשויות להתקיים גם בימים ובשעות שאינם ימי הלימוד הרגילים של התכנית.
 • יתכנו שינויים בתכנית הלימודים בחוג ובלימודי ההשלמה.