חבר הנאמנים

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

חבר הנאמנים

עו"ד סנפורד קולב, יו"ר חבר הנאמנים

מר אורי וירצבורגר, יו"ר הועד המנהל

פרופ' חיים סוקניק - נשיא

פרופ' קנת הוכברג – רקטור 

הרב יוסף צבי רימון, ראש בתי המדרש 

 

 

מראלגרבלימיכאל
פרופ'אלטשולרעמוס
עו"ד ד"ראנגלהרדאורי
פרופ'בודנהיימר יוסף
מרבן דודעודד
פרופ' ברלבבן - ציון
ד"רברלינרברוך יהודה
מרדבסטיוארט 
הרבדויטש ישעיהו
הרב ד"רדייויסהלל
פרופ'דנא-פיקארדנח
פרופ'הוכשטייןשאול
מרהוניגמנחם
ד"רהכטאריה
עו"דהרשקוביץסטיוארט 
רו"חזוהרשלמה
מרזילברברגיעקב
ד"רזרםיעקב
עו"דחובבחנה
פרופ'טנור דוד
מריסלזוןאליעזר
ד"ריעקביארז רפאל
מרכהןאריה
ד"ר כהנאבלהה
גב' תמיכפיר
פרופ'לוייהודה
מרלויאןיהונתן
הרב ד"רליפשיץיוסף יצחק
גב' לנגרמיכל
עו"ד ד"רלקסיצחק
מרמאירנתן
גב' מאירשרה
מרמדוודיונתן 
עו"דמירסקינחום
הרבמצגרבנימין
מרמרינברגזאב
פרופ'מרצבךעלי
עו"דנידםז'אן-קלוד
מרניניואלי
מרניקסוןצבי
מרסורקיסראובן
רו"חסקרדראברהם
מרפינקלשטייןאברהם
פרופ' צייזליעקב
מרקאופמןמרטין
מרקוליץיוסף
ד"רקליששלמה
עו"דקסירראורורה
ד"ררוביןדוב
מררובנרדוד
מררוטשילדקורט
מררייכמןאלברט
פרופ'שטסמןיוחנן
מרשטרנליכטיהודה
הרבשלםדוד
ד"רשמיאןג'ודית
מרשמירגדעון
ד"רשקלאייל
מרדודלאישנר