זוננבליק

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » זוננבליק
ד"ר זוננבליק יהודה,
מרצה
  • 02-6751-210
בנין ויילר חדר 414
  • בתיאום מראש

Curriculum Vitae
קורות חיים

 

Education

השכלה

 

1963-1967                                     B.A., Physics, Yeshiva College, N.Y., USA

 

1967-1969                M.A., Physics, Belfer Graduate School of Science,

  N.Y., USA

 

1967-1970                D.D., Rabbinic Ordination, Rabbi Isaac Elchanan

                                      Theological Seminary, N.Y., USA

 

1969-1970                M.S., History, Harry Fishel Graduate School, N.Y.,

                                      USA

 

1973-1981                Ph.D.,  Physics, Hebrew University of Jerusalem,

                                      Israel.

 

 

Work Experience

ניסיון עבודה

 

 

 

1971-1978                Researcher, Racah Institute of Physics, Hebrew

                                      University of Jerusalem, Israel;  Crystallography,

                                      polytypes, II-VI compounds, crystal properties of

                                      thin films at cryogenic temperatures.

 

1971-1981                Physics and Math teacher, Jerusalem high schools.

 

1979-1981                Lecturer, Center of Pre-Academic Studies, Hebrew

                                      University of Jerusalem, Israel.

 

1981-1987                Director of Microelectronics Laboratory, School of

                                      Applied Science and Technology, Hebrew University

                                      of Jerusalem, Israel;  Thin films, laser annealing,

                                      n-channel MOS technology, CVD processes.

 

1983-1987                                     Lecturer, School of Applied Science and

                                      Technology, Hebrew University of Jerusalem, Israel;

                                      Device technology, vacuum systems.

 

1987-1988                                     Senior Lecturer, Academic Program, ORT,

                                      Jerusalem,             Israel; Physics, electronics.

 

1985-                          Senior Lecturer, Electronics Dept., Jerusalem

                                      College of Technology, Israel; Electronics, control,

                                      linear analog systems, energy conversion.

 

1993-1998                Founding Director & Director of Research, Center of

                                      Technology for the Handicapped, Jerusalem College

                                      of Technology, Israel; R&D and application of

                                      electronics, optics and computer technology to

                                      produce devices and systems for the handicapped.

Publications

פרסומים

 

 

 

1.  Y. Sonnenblick and I. Kiflawi, "New ZnS Polytypes of the Family 28L", Isr. J. Chem., 10, 7 (1972).

2.  Y. Sonnenblick, Z.H. Kalman and E. Alexander, "Identification of High Order Polytypes by a Synthesis of Methods", Acta Cryst., A28, S120 (1972).

3.  I. Kiflawi, Z.H. Kalman and Y. Sonnenblick, "Direct Observation of Polytype Transformations in a Vapour-Phase Grown ZnS Crystal", J. Cryst. Growth, 34,         145 (1976).

4.  Y. Sonnenblick, E. Alexander, Z.H. Kalman and I.T. Steinberger, "Hexagonal Close Packed Krypton and Xenon", Chem. Phys. Lett., 52, 276 (1977).

5.  Y. Sonnenblick, Z.H. Kalman and I.T. Steinberger, "Growth and Crystal Structures of Solid Xenon and Krypton", J. Cryst. Growth, 58, 143 (1982).

 6.  E. Avni, O. Abramson, Y. Sonnenblick and J.Shappir, "Charge Trapping in Oxide Grown on Polycrystalline Silicon Layers", J. of the Electrochem. Soc.          135(1), 182 (1988).

7.  E. Avni, Y. Sonnenblick and Y. Nissan-Cohen, "The Effect of Gate Material on Oxide Degradation due to Charge-Injection in MOS Capacitors", Solid State  Electronics, 31(2), 245 (1988).

8. Y. Sonnenblick, “Applications of Synthetic Hebrew Speech”, Proceedings of the Twelfth World Congress of Jewish Studies, 1, 152 (1997).

9. Y. Sonnenblick, “An Indoor Navigation System for Blind Individuals”, Proceedings of the Thirteenth Annual Conference on Technology and Persons with Disabilities, www.dinf.org/ csun_98/ csun98_008.htm, (1998).

10. U. Sandler and Y. Sonnenblick, “A System for Recognition and Translation of the Speech of Handicapped Individuals”, Proceedings of the Ninth Mediterranean Electrotechnical Conference, IEEE, 1, 16 (1998).

11. Y. Sonnenblick, A. Teitelbaum, and A. Laufer, “A Hebrew Synthesizer Based VOCA”, Proceedings of the Eighth Biennial Conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication, ISAAC, 1, 497 (1998).

12. Y. Sonnenblick, A. Teitelbaum, and A. Laufer, “A VOCA Using Synthesized Hebrew Speech”, ISAAC Israel Journal: Augmentative and Alternative Communication, 15, 58 (1999).

13. A. Laufer, Y. Sonnenblick, and A. Teitelbaum, “Fundamental Frequency Contour in Hebrew Synthesis by Rule - An Imitation of a Speech Communication Model”, Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS99), 1999, to be published.

14. Y. Sonnenblick, M. Slifkin and S. Israeli, “Programmable Analogue Board”, Electronics World, 107, 828 (2001).