החוג לסיעוד תואר שני

תואר שני בסיעוד עם מומחיות

גריאטריה*/טיפול תומך **

מוסמך בסיעוד עם תעודת אחות מומחית  Nurse Practitioner M.S.N+N.P

 

לא רק תואר שני ,אלא: התוכנית היחידה בארץ למומחיות קלינית המוכרת על ידי משרד הבריאות לצורך רישום במדור המומחיות.

 

סמכויות המומחית: ביצוע אומדן מקיף הכולל בדיקה גופנית, פענוח בדיקות מעבדה והדמיה ושותפות בקבלת החלטות טיפול רפואיות.

 

בוגרות התוכנית זכאיות לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית למומחיות בסיעוד בגריאטריה.

היקף הלימודים: יום בשבוע במשך שנתיים וסמסטר התנסות קלינית.

* טעון אישור סופי של המועצה להשכלה גבוהה

**הוגשה בקשה למועצה להשכלה גבוהה.

מומחיות קלינית: במדינת ישראל אוכלוסיית הזקנים בני שישים וחמש ומעלה הולכת וגדלה. בעקבות העלייה בתוחלת החיים והתחלואה הנלווית לגיל מצופה מנותני השירות טיפול מקצועי ברמה גבוהה, תוך תיאום הטיפול וניהולו. מומחיות קלינית הינו פיתוח מעמד מקצועי חדש של אחות מומחית המאפשר לאחיות מסלול קידום קליני. מחקרים רבים הוכיחו את יעילות  תפקידה של האחות המומחית, הן במדדים כלכליים והן במדדים של איכות חיים כדוגמת: שיפור תוצאי טיפול, הגברת היענות לטיפול, הפחתה בפניות למחלקה לרפואה דחופה ובאשפוזים, ירידה במספר פרוצדורות, שליטה בסימפטומים וכל אלה לצד עלייה בשביעות רצון, באיכות חיים ובתחושות הנינוחות והרווחה של המטופלים.

 

תפקידה של האחות המומחית להעניק טיפול רפואי בהתאם להכשרתה ובהתאם לפעולות שאושרו לה לביצוע, ע"י מנכ"ל משרד הבריאות על פי סמכותו בפקודת הרופאים סעיף, 59 ג. אחות מומחית היא מי שרשומה בפנקס במדור מומחית, לאחר שעמדה בדרישות הרישום הממשלתיות. הפעילות של המומחית מונחית ע"י סטנדרטים ומערך כשירויות המעוגן בתקנות. האחות המומחית רשאית לתפקד, בבתי חולים ,במרכזים גריאטריים, בבתי אבות ובארגוני רפואה בקהילה המספקים טיפול רפואי לזקנים בביתם.

 

  1. אחות מומחית טיפול תומך
    אחות מומחית המטפלת בחולים בסוף החיים, מאזנת טיפול תרופתי להקלה ושליטה על סימפטומים, יועצת ומדריכה את החולה ומשפחתו במסע בסוף החיים.

       2. אחות מומחית בסיעוד גריאטרי                                                               
          אחות מומחית המעניקה טיפול רפואי לקשישים: טיפול שגרתי במחלות שכיחות, זיהוי מצבי חירום,      הענקת טיפול ראשוני במצב החירום והפניה לגורם רפואי מתאים.

עברית