הועד המנהל

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

 

מר אורי וירצבורגר – יו"ר הועד המנהל

 

מראלגרבלימיכאל
פרופ'בודנהיימר יוסף
מרזילברברגיעקב
ד"רזרםיעקב
מריסלזוןאליעזר
ד"ריעקביארז רפאל
גב' לנגרמיכל
מרמאירנתן
עו"דמירסקינחום
מרניניואלי
ד"ררוביןדוב