הודעות

הודעות

בכפוף לתקנות 3 (18), 3 (20) ו 4(א) לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע- 2010, להלן פרסום רשימת הספקים שבכוונתנו להתקשר עימם מתוקף היותם ספקים יחידים/ ספקי חוץ.
פניות על פי התקנות הנ"ל תתקבלנה לא יאוחר מ 7 ימי עבודה ממועד ההודעה.
כל פניה תיעשה באמצעות דואר אלקטרוני  לכתובת Michrazim@jct.ac.il
פניה שלא תועבר בדרך זו לא תתקבל.

סטטוס פניה נושא תאריך פרסוםמיין בסדר עולה תאריך סיום תוכן ההחלטה קבצים נלווים
סגור התקשרות לעריכת בחינות קבלה 6.1.2019 17.01.2019 - 00:00

הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב, להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור וועדת מכרזים

קובץ חוות דעת אילה נחמני.docxקובץ הודעת אינטרנט בדבר כוונת התקשרות המרכז עם מאלו.docx
סגור התקשרות עם מומחה למכירת כתובות IP 29.10.2018 12.11.2018 - 15:15

הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב, להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק חוץ, טרם אישור ועדת מכרזים

קובץ 29.10.18 IP חוות דעת למומחה.docxקובץ הודעת אינטרנט בדבר כוונת התקשרות המרכז עם ספק חוץ.docx
סגור התקשרות לקבלת שירותים בנוגע להחזרי מע"מ 10.10.2018 23.10.2018 - 00:00

הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב, להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת מכרזים

קובץ הודעת אינטרנט בדבר כוונת התקשרות המרכז עם רוח.docxקובץ חוות דעת להחזר מעמ.docx
סגור התקשרות לרכישת חדרי סימולציה למחלקה לסיעוד 3.10.2018 16.10.2018 - 00:00

הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב, להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת מכרזים

קובץ חוות דעת החוג לסיעוד לספק יחיד לתכנון ובנית חדרי סימולציה.docxקובץ הודעת אינטרנט בדבר כוונת התקשרות המרכז עם סימבוסט.docx
סגור התקשרות למתן שירותי בריאות קולקטיב 16.5.2018 30.05.2018 - 00:00

הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב, להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת מכרזים

קובץ פניה לוועדת מכרזים - ספק יחיד - ביטוח בריאות 16.05.18.docxקובץ הודעת אינטרנט בדבר כוונת התקשרות המרכז עם חברת הביטוח הראל (1).docx
פתוח התקשרות לאספקת חשמל 10.3.2018 10.03.2018 - 00:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת הפטור בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ פטור 2018 דליה.docx
סגור התקשרות למתן שירותי אינטרנט הכוללים סינון 26.11.2017 07.12.2017 - 00:00

הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור וועדת מכרזים

קובץ אינטרנט רימון חוות דעת ראש אגף תקשוב.docxקובץ הודעת אינטרנט בדבר כוונת התקשרות המרכז עם אינטרנט רימון.docx
פתוח התקשרות עם מתכננים 23.7.2017 23.07.2017 - 00:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באממצעות מכרז

קובץ תשעז 12 הודעה באתר אדריכל.docx
פתוח התקשרות למתן שירותי ביקורת פנים 30.3.2017 30.03.2017 - 12:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעז 9 ביקורת פנים.docx
פתוח התקשרות לרכישת ציוד למעבדת RF 16.2.2017 16.02.2017 - 12:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעז 6 התקשרויות יחצ ולובינג.docx
פתוח התקשרות למתן שירותי יחסי ציבור ולובינג למרכז האקדמי לב 2.2.2017 02.02.2017 - 12:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעז 6 התקשרויות יחצ ולובינג.docx
סגור התקשרות לרכישת פלאפונים לעובדי המרכז 11.11.2016 11.11.2017 - 08:45

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעז 2 פלאפונים מחשכל.docx
סגור התקשרות עם הרשות לפיתוח ירושלים 11.11.2016 11.11.2017 - 09:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ הרשות לפיתוח ירושלים.docx
סגור התקשרות לשם רכישת מתגים 14.10.2016 14.10.2017 - 08:45

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעז 1 מתגים מחשכל.docx
סגור התקשרות לשם רכישת פאנלים ומוצרי תקשורת 14.10.2016 14.10.2017 - 08:45

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעז 1 פאנלים ומוצרי תקשורת מחשכל.docx
סגור התקשרות לשם עריכת התנסויות קליניות - המחלקה לסיעוד 11.10.2016 11.10.2017 - 08:45

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ התנסויות קליניות.docx
סגור התקשרות לעריכת בחינות באנגלית 15.8.2016 28.08.2016 - 23:00

הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור וועדת מכרזים

קובץ חוות דעת אילה נחמני.docxקובץ הודעת אינטרנט בדבר כוונת התקשרות המרכז עם מאלו.docx
פתוח התקשרות להקמת חדר פוטוליטוגרפיה 10.7.2016 10.07.2016 - 10:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעו 10 הקמת חדר פוטוליטוגרפיה.docx
פתוח התקשרות לרכישת ציוד למעבדת סימולציה למחלקה לסיעוד 11.5.2016 11.05.2016 - 10:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעו 5 הקמת מעבדת סימולציה סיעוד.docx
פתוח התקשרות לרכישת שרתים למרכז 11.5.2016 11.05.2016 - 10:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעו 7ב שרתים מחשכל.docx

עמודים