הודעות

הודעות

בכפוף לתקנות 3 (18), 3 (20) ו 4(א) לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע- 2010, להלן פרסום רשימת הספקים שבכוונתנו להתקשר עימם מתוקף היותם ספקים יחידים/ ספקי חוץ.
פניות על פי התקנות הנ"ל תתקבלנה לא יאוחר מ 7 ימי עבודה ממועד ההודעה.
כל פניה תיעשה באמצעות דואר אלקטרוני  לכתובת Michrazim@jct.ac.il
פניה שלא תועבר בדרך זו לא תתקבל.

סטטוס פניה נושא תאריך פרסוםמיין בסדר עולה תאריך סיום תוכן ההחלטה קבצים נלווים
סגור התקשרות למתן שירותי אינטרנט הכוללים סינון 26.11.2017 07.12.2017 - 00:00

הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור וועדת מכרזים

קובץ אינטרנט רימון חוות דעת ראש אגף תקשוב.docxקובץ הודעת אינטרנט בדבר כוונת התקשרות המרכז עם אינטרנט רימון.docx
פתוח התקשרות למתן שירותי ביקורת פנים 30.3.2017 30.03.2017 - 12:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעז 9 ביקורת פנים.docx
פתוח התקשרות לרכישת ציוד למעבדת RF 16.2.2017 16.02.2017 - 12:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעז 6 התקשרויות יחצ ולובינג.docx
פתוח התקשרות למתן שירותי יחסי ציבור ולובינג למרכז האקדמי לב 2.2.2017 02.02.2017 - 12:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעז 6 התקשרויות יחצ ולובינג.docx
סגור התקשרות לרכישת פלאפונים לעובדי המרכז 11.11.2016 11.11.2017 - 08:45

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעז 2 פלאפונים מחשכל.docx
סגור התקשרות עם הרשות לפיתוח ירושלים 11.11.2016 11.11.2017 - 09:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ הרשות לפיתוח ירושלים.docx
סגור התקשרות לשם רכישת מתגים 14.10.2016 14.10.2017 - 08:45

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעז 1 מתגים מחשכל.docx
סגור התקשרות לשם רכישת פאנלים ומוצרי תקשורת 14.10.2016 14.10.2017 - 08:45

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעז 1 פאנלים ומוצרי תקשורת מחשכל.docx
סגור התקשרות לשם עריכת התנסויות קליניות - המחלקה לסיעוד 11.10.2016 11.10.2017 - 08:45

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ התנסויות קליניות.docx
סגור התקשרות לעריכת בחינות באנגלית 15.8.2016 28.08.2016 - 23:00

הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור וועדת מכרזים

קובץ חוות דעת אילה נחמני.docxקובץ הודעת אינטרנט בדבר כוונת התקשרות המרכז עם מאלו.docx
פתוח התקשרות להקמת חדר פוטוליטוגרפיה 10.7.2016 10.07.2016 - 10:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעו 10 הקמת חדר פוטוליטוגרפיה.docx
פתוח התקשרות לרכישת ציוד למעבדת סימולציה למחלקה לסיעוד 11.5.2016 11.05.2016 - 10:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעו 5 הקמת מעבדת סימולציה סיעוד.docx
פתוח התקשרות לרכישת שרתים למרכז 11.5.2016 11.05.2016 - 10:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעו 7ב שרתים מחשכל.docx
פתוח התקשרות לרכישת ציוד למעבדת אלקטרוניקה 18.2.2016 18.02.2016 - 10:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעו 5 הקמת מעבדת אלקטרוניקה חדשה.docx
פתוח התקשרויות בנושא רכישות מוצרי חשמל מעת לעת 24.12.2015 24.12.2015 - 15:15

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

קובץ תשעו 4 רכישת מוצרי חשמל.docx
פתוח התקשרויות בנושאי קריאייטיב וגרפיקה 24.12.2015 24.12.2015 - 15:15

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

קובץ תשעו 4 התקשרויות קריאייטיב.docx
סגור ייעוץ אסטרטגי למרכז האקדמי לב והכנת תכנית חומש 3.11.2015 18.01.2016 - 14:30

הודעת אינטרנט על החלטת וועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז 

קובץ התקשרות שלא באמצעות מכרז בניית תכנית אסטרטגית לטווח ארוך .docx הודעת אינטרנט.docx
פתוח התקשרות לרכישת מתג מחברה זוכת חשכ"ל 8.10.2015 08.10.2015 - 15:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

 

קובץ תשעו ו מתג מחשכל.docx
פתוח הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז 8.10.2015 08.10.2015 - 15:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ תשעו ו תשלום מעמ.docx
סגור התקשרות עם אדריכל בנוגע לבנין מעונות סטודנטים 6.8.2015 13.08.2015 - 15:00

הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז

קובץ התקשרות שלא באמצעות מכרז עבודות אדריכלות.docx

עמודים