ברלב

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » ברלב
פרופ' ברלב בן ציון,
דיקאן הפקולטה לניהול
 • 02-6751-090
בנין הוכשטיין חדר 440
 • קמפוס לב
  בתיאום מראש

Curriculum Vitae
קורות חיים

 • פרטים אישיים

פרופ' בן-ציון ברלב

תאריך לידה: 15 ספטמבר, 1936

מקום לידה: ירושלים

אזרחות: ישראל, ת.ז. 001414630

שירות צבאי סדיר: 1958 - 1961

מקום עבודה:          המרכז האקדמי לב

רחוב הועד הלאומי 21, ירושלים  9116001

טלפון: 02-675-1090

 • השכלה

B.A.                      ב.א כלכלה וסטטיסטיקה – האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1962.

דיפלומה במנה"ע     דיפלומה במנהל-עסקים – האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1964.

C.P.A (Is.)             "רואה חשבון", משרד המשפטים, מדינת ישראל, 1963.

Ph.D.                     דוקטורט במנהל עסקים בהתמחויות כלכלה, חשבונאות ומימון – אוניברסיטת ניו יורק (NYU) – 1969

                              מנחה:

Professor Richard (Dick) Netzer

                                    נושא:                           

The Effects of Property Tax on Investment in Urban Residential Construction,

Unpublished Ph.D. Dissertation (New York: Graduate School of Business Administration, New York University, 1969, 149 pages);

 

 • ניסיון תעסוקתי
 1.  2016 – עד היום    דיקאן, הפקולטה לניהול     

המרכז האקדמי לב, ירושלים.

 1. 2009-2016             ראש ההתמחות בחשבונאות

המרכז ללימודים אקדמיים, אור-יהודה.

 1. 2006-2009             ראש ההתמחות בחשבונאות, כלכלה וניהול  

המרכז האקדמי "רופין" –  עמק חפר.

 1. 1972-2005             מרצה, מרצה-בכיר, פרופסור-חבר, פרופסור-מן-המניין.

בית הספר למנהל עסקים האוניברסיטה העברית בירושלים

 1. 1978-1980, 1983, 1992-1998. ראש החוג לחשבונאות

האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

 • פעילויות מקצועיות – מינויים אקדמיים

1994 – מינוי לפרופסור מן המניין, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1982 – מינוי לפרופסור חבר, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1976 – מינוי למרצה בכיר, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1973 – מינוי למרצה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 • פעילויות מקצועיות – בחו"ל

2005 – פרופסור אורח, מכללת "ברוך", האוניברסיטה של העיר ניו-יורק.

1997 – פרופסור אורח, אוניברסיטת ניו-יורק (N.Y.U).

1985 – פרופסור חבר אורח, אוניברסיטת טקסס, אוסין, ארה"ב.

1982 – פרופסור חבר אורח, אוניברסיטת "ברקלי", קליפורניה, ארה"ב.

1976 – פרופסור עוזר אורח, אוניברסיטת "רוצ'סטר", ניו-יורק, ארה"ב.

 • פונקציות מקצועיות באוניברסיטאות ובמוסדות אקדמיים

1994-2005         האוניברסיטה העברית בירושלים - חבר הסנט של האוניברסיטה.

1998 – עד עתה  המרכז האקדמי לב - חבר ועדת מינויים עליונה, חבר בחבר הנאמנים.

 

 • פונקציות מקצועיות מחוץ לאוניברסיטאות

1980 – 2016      חבר המועצה המקצועית של לשכת רואי חשבון בישראל.

1996 – עד עתה  יו"ר הוועדה לכללי חשבונאות ובקורת חשבונות של מגזר

האגודות השיתופיות בישראל.

 

 • ייעוץ מקצועי משמעותי

2000-2014         יו"ר וועדת הכספים של "הרשות למלחמה בסמים" (התנדבות).

חבר מועצת "הרשות למלחמה בסמים" (התנדבות).

1999-2004         חבר הדירקטוריון של "בנק לאומי למשכנתאות" בע"מ

(בחלק ניכר מן השנים יו"ר ועדת הביקורת).

1990-1996         חבר הדירקטוריון של "טפחות – בנק למשכנתאות"

                                                                       

 • עורך או חבר בהנהלת המערכת של כתב עת מדעי או מקצועי

 

Member of the Editorial Board Investment Management and Financial Innovations, 2003 – to date;

 

Member of the Editorial Board, Journal of Accounting, Auditing and Finance (JAAF), 2002 – 2014;

1981-1985        עורך ראשי של "רואה החשבון" – ביטאון לשכת רואי-חשבון בישראל.

 • חברות באגודות מקצועיות/מדעיות

1969 – עד עתה              לשכת רואי חשבון בישראל.

1968 – to date

American Accounting Association – AAA.

 

 • ניסיון בהוראה
 • קורסים שהועברו

חשבונאות פיננסית (רמה בסיסית ורמה מתקדמת; ברמת ב.א, בחוג לחשבונאות, וברמת מ.א) – האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת ניו-יורק, מכללת "ברוך".

חשבונאות ניהולית (רמה בסיסית ורמה מתקדמת) – האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת ניו-יורק, מכללת "ברוך".

ביקורת חשבונות – האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת ניו-יורק.

תיאוריה חשבונאית – האוניברסיטה העברית בירושלים.

סמינר בחשבונאות (ברמת ב.א. וברמת מ.א.) – האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז ללימודים אקדמיים "רופין", המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה.

 

 • מחקר סטודנטים

2010 – חנה רוזן – דוקטורט

חשבונאות שווי הוגן: בחינת השקעות בהון-סיכון (Venture Capital) בשוק הציבורי

האוניברסיטה העברית בירושלים (מנחה נוסף: ד"ר קרן בר-חווה);

 

2005 – מאירה דגן – דוקטורט

חשבונאות פיננסית בהקשרה ההיסטורי והתרבותי חלחול מושגי שוק לתוך הדוחות הכספיים (ציון: מעולה)

האוניברסיטה העברית בירושלים;

 

2003 – יהושע רנה חדד – דוקטורט

הפרדיגמה החשבונאית של שווי הוגן והאסטרטגיה הניהולית של הפירמה (ציון: מעולה)

האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 • פרסים, ציונים לשבח, הוקרה

The Ford Foundation Fellowship – for Ph.D. 1974-5; 1975-6.

Founders Day Certificate - Recognition for being in highest bracket of scholastic achievement in the Ph.D. Studies, New York University - 1969;

 

 • פרסומים מדעיים

PUBLICATIONS

A.  ARTICLES

           

            "On the Measurement of Materiality", Accounting and Business Research, No. 7, Summer 1972 (pp. 194-198).

           

            "Materiality - Reply", Accounting and Business Research, No. 9, Winter 1972 (pp. 77-79).

           

            "Location Effects of Intra-Area Tax Differentials", Land Economics, Vol. XLIV, No. 1, February 1973 (pp. 86-89).

           

            "Business Combinations and the Creation of Goodwill", Accounting and Business Research, No. 12, Autumn 1973 (pp. 304-309).

           

            "The Auditor - Firm Conflict of Interests: Its Implication for Independence", with A. Goldman, The Accounting Review, Vol. XLIV, No. 4, October 1974 (pp. 707-718).

           

            "Management Advisory Services and Accounting", with A. Goldman, Abacus, Vol. 10, No. 1, June 1974 (pp. 74-83).

           

            "Uncertainty, Inter-Area Tax Differentials and Industrial Location", Geoforum, No. 19, 1974 (pp. 37-45).

           

            "The Characteristics and Qualifications of the CPA" (Hebrew), Roeh Haheshbon - The Journal of the Institute of CPAs in Israel, Vol. 24, No. 7-8, March-April 1974 (pp. 245-254).

           

            "The Development and the Current State of Revenues of Local Governments in Israel" (Hebrew), Proceedings of the National Meeting on Local Governments in Israel - 1974 (State of Israel, Ministry of Interior, Jerusalem, 1974).

           

           

            "The Revenue Structure of Local Governments in Israel - Future Prospects" (Hebrew), with H. Levy, in J. Steinmann (Editor), The Revenue Structure of Local Governments in Israel (State of Israel, Ministry of Interior, Jerusalem, 1974, pp. 3-20).

           

            "An Analysis of the General Property Tax (Arnona Klalit)" (Hebrew), with H. Levy, City and Region, Vol. 2, No. 3, February 1975 (pp. 16-40).

           

            "The Determination of Material Accounting Information and Its Implications for Decision Making", in Essays in Accounting in Honor of Principal M.R. Tokhi, Edited by D.P. Sharma, India.

            

"Loss Carry-back and Carry-over Provision: Effectiveness and Economic Implications", with H. Levy, National Tax Journal, Vol. 28, No. 2, June 1975 (pp. 173-185).

           

            "The Auditor - Firm Conflict of Interests: Its Implications for Independence: A Reply", with A. Goldman, The Accounting Review, Vol. 1, No. 4, October 1975 (pp. 848-859).

           

            "The Independent Auditor's Report: Study of a Change", The International Journal of Accounting, Vol. 11, No. 2, Spring 1976

            (pp. 73-90).

           

            "Accounting for the Probable Spatial Impact of Local Activities", with C. Tapiero, Environment and Planning, Vol. 8, 1976 (pp. 917-926).

           

            "The Effects of Property Taxes on the Construction and Demolition of Houses in Urban Areas", with J. May, Economic Geography, Vol. 52, No. 4, October 1976 (pp. 304-310).

           

            "A Performance Index for Evaluating Marketing Programs", with S. Lampert, European Journal of Marketing, Vol. 11, No. 1, 1977

            (pp. 21-31).

           

            "The Initial Selection of Independent Public Accountants: An Empirical Investigation", The International Journal of Accounting, Vol. 12, No. 2, Spring 1977 (pp. 37-51).

           

            "Financial Reporting for Segments of Business Enterprise" (Hebrew), with J. Livnat, Roeh Haheshbon -The Journal of the Institute of CPAs in Israel, Vol. 28, No. 11-12, August-September 1978 (pp. 437-463).

           

            "Behavioral Pattern of the Independent Accountant in Response to the Changing Environment and the Ethical and Intellectual Implications: The Case of Israel", in Accountants' "Future Shock", The Third Jerusalem Conference on Accountancy (The Institute of CPAs in Israel, 1978, pp. 36-49).

           

            "Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructuring" (Hebrew), with J. Livnat, Roeh Haheshbon - The Journal of the Institute of CPAs in Israel, Vol. 29, No. 1-2, October-November 1978 (pp. 7-15).

           

            "Accounting Changes" (Hebrew), with J. Livnat, Roeh Haheshbon - The Journal of the Institute of CPAs in Israel, Vol. 29, No. 3-4, December 1978-January 1979 (pp. 103-117).

           

            "Accounting for Marketable Equity Securities" (Hebrew), with J. Livnat, Roeh Haheshbon - The Journal of the Institute of CPAs in Israel, Vol. 29, No. 5-6, February-March 1979 (pp. 191-202).

           

            "The Accounting Treatment of Exchange Rate and Index Differences" (Hebrew), with T. Ophir, Roeh Haheshbon - The Journal of the Institute of CPAs in Israel, Vol. 29, No. 7-8, April-May 1979 (pp. 269-277).

"On the Variability of Accounting Income Numbers", with H. Levy, Journal of Accounting Research, Vol. 17, No. 2, Autumn 1979 (pp. 305-315).

           

            "The Accounting and Tax Implications of Forward Payment for Purchase of Merchandise," (Hebrew), with A. Yoran and J. Livnat, Roeh Haheshbon - The Journal of the Institute of CPAs in Israel, Vol. 30, No. 1-3, October-November, 1979 (pp. 15-23).

           

            "Capitalization of Interest Costs" (Hebrew), with J. Livnat, Roeh Haheshbon - The Journal of the Institute of CPAs in Israel, Vol. 30, No. 10-12, July-August 1980 (pp. 311-318).

           

            "The Information Content of Accounting Data and the Management of Security Portfolios", with H. Levy, Journal of Business Finance and Accounting, Summer 1981, Vol. 8, No. 2 (pp. 221-248).

           

            "Experience Requirements and the Education of CPAs", with A. Friedman, The International Journal of Accounting, Spring 1982, Vol. 17, No. 2 (pp. 75-88).

           

            "Advance Payments During Inflationary Periods", with J. Livnat and A. Yoran, Journal of Business Finance and Accounting, Autumn 1982, Vol. 9, No. 3 (pp. 413-426).

           

"Contingent Equity and the Dilutive Effect on EPS", The Accounting Review, April 1983, Vol. 58, No. 2 (pp. 385-393).

           

            "`This is the Sum of the Things for the Tabernacle' - A Statement of Receipts and Disbursement" (Hebrew), Roeh Haheshbon - The Journal of the Institute of CPAs in Israel, Vol. 32, No. 3, June 1983 (pp. 229-236).

           

            "Theory Pragmatism and Conservatism in Reflecting the Effects of Warrants on Diluted EPS", Abacus, Vol. 20, No. 1, 1984 (pp. 1-15).

           

            "The Statement of Changes in Financial Position: Its Relationship with Security Prices", with J. Livnat, Journal of Business, Finance and Accounting, Summer 1986, Vol. 13, No. 2 (pp. 223-238).

           

            "Economic and Financial Reporting Effects of Inventory Tax Allowance", with D. Fried and J. Livnat, Contemporary Accounting Research, Vol. 2, No. 2, Spring 1986 (pp. 288-310).

           

            "Total Factor Productivity and Cost Variances: Survey and Analysis", with J. Callen, Journal of Accounting Literature, Vol. 5, 1986 (pp. 35-56).

           

            "The Structure of a Growing Profession", with Y. Peles, Abacus, Vol. 23, No. 1, 1987 (pp. 70-84).

"Using Accounting Data for Portfolio Management", with W. Denny and H. Levy, Journal of Portfolio Management, Vol. 14, No. 3, Spring 1988 (pp. 70-77).

           

            "The Information Content of Fund-Statement's Ratios", with J. Livnat, Journal of Accounting Auditing and Finance, Volume 5, No. 3, Summer 1990 (pp. 411-438).

           

"Determining the Stage at which it is Appropriate to Recognize Profit under Long-Term Contracts", Journal of Business Finance and Accounting, July 1995 (pp. 713-731).                                                      

           

            "Misuse and Optimum Inspecting Strategy in Agency Problems", with H. Levy, Metroeconomica, February 1996 (pp. 82-104).

           

            “Fair Value Accounting and the Management of the Firm,” with J. R. Haddad, Critical Perspectives on Accounting, Volume 14, May 2003

            (pp. 383-415).

           

            “Dual Accounting and the Enron Control Crisis,” with J. R. Haddad, Journal of Accounting, Auditing and Finance, Volume 19, No. 3 (New Series), Summer 2004 (pp. 343-359).

 

            “A Biblical Statement of Accountability,” Accounting History, Volume 11, No. 2, May 2006 (pp. 173-197).

 

"Harmonization, Comparability and Fair Value Accounting," with J. R. Haddad, Journal of Accounting, Auditing and Finance, Volume 22 (New Series), Summer 2007 (pp. 497-513).

 

            "Reevaluation of Revaluations:  A Cross-Country Examination of the Motives and Effects on Future Performance," with D. Fried, J.R. Haddad and J. Livnat, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 34 (7) & (8), September/October 2007 (pp. 1025-1050).

 

            "Information asymmetry, transparency and the conceptual framework," with J.R. Haddad, International Journal of Economics and Accounting, Volume 1, Nos. 1/2, 2010 (pp. 32-45).         

 

"A general model for cost estimation in an exchange," with J. Tzur, Sage Open, January-March 2014 (pp. 1-13).

 

“The form is the message – a cognitive approach to the framing of the balance sheet,” with D.B. Citron and J.R. Haddad, International Journal of Economics and Accounting, Vol 5, No. 4, 2014 (pp. 357-389). 

 

"Who is afraid of transparency?" with D. Citron and J.R. Haddad, Accounting and the Public Interest (AAA Publication), Forthcoming.

B.  BOOKS AND MONOGRAPHS

           

            The Revenue Structure of Local Governments in Israel (Hebrew),

            with H. Levy and M. Sarnat, (State of Israel, Ministry of Interior, 1973,

            189 pages);

           

            Financial Accounting: Theory and Applications (Hebrew),

            (The Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem, 1996, pp. 550);

           

            Financial Accounting: Theory and Applications (Revised 2nd edition) (Hebrew), (The Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem, 1999, pp. 550);

 

 • פעילויות אקדמיות בהווה

מחקר בתהליך

"דוח המנהלים (Management Discussion & Analysis – MD&A) – כאמצעי לדיווח כספי יעיל" (עם ד"ר יהושע חדד ופרופ' דוד סיטרון).

סיום משוער: אוקטובר 2017;

 

"שיערוך נכסים – אינדיקטור לשינויי מבנה ומדיניות עסקית" (עם ד"ר יהושע חדד). סיום משוער: דצמבר 2017;

 

"מהימנות בחשבונאות – הגדרה ומדידה" (עם ד"ר יוסי צור).

סיום משוער: דצמבר 2017.

 

"מובנות דוחות כספיים הערוכים לפי- IFRS – בדיקה אמפירית" (עם ד"ר יוסף צור). סיום משוער: פברואר 2018.

 

"מודל הבקרה בבית המקדש – תרומה תיאורטית לביקורת".

סיום משוער: אפריל 2018.

                 

 

 

ספרים – מהדורה מורחבת ועדכנית

     

"חשבונאות פיננסית: תיאוריה ויישומים – מהדורת ה- IFRS" – הוצאת "מגנס"

      סיום משוער: דצמבר 2017.