ביטול לימודים והחזר מקדמת שכ"ל

Banner

ביטול לימודים והחזר מקדמת שכ"ל

Admission Menu

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » לקראת לימודים » ביטול לימודים והחזר מקדמת שכ"ל

נוהל ביטול הרשמה או הפסקת לימודים בלימודי התואר השני

תלמיד שהפסיק את לימודיו לאחר פתיחת שנת הלימודים יחושב שכר הלימוד שלו בהתאם לטבלת הפסקת הלימודים ועל פי חלקיות תכנית הלימודים של התלמיד.

תלמיד שהפסיק את לימודיו בסוף השנה ולא ממשיך בשנה הבאה, חייב למלא טופס סיום לימודים, ויחולו עליו כל החיובים עד ליום הגשת טופס סיום לימודים.

תלמיד שלימודיו במכון הופסקו ע”י ההנהלה מסיבות אקדמיות, או מסיבות משמעתיות, יחויב בתשלום שכ”ל עד ליום הגשת טופס סיום לימודים.

קורסים לא מאושרים ייכללו בהיקף תכנית הלימודים לחיוב.

בתקופת השינויים של תכניות הלימודים שבה ניתן לבטל קורסים, תלמיד עוזב לא יוכל לבטל קורסים.

 

*התלמיד יחויב בכל שנה לפחות ב- 50% משכ”ל המלא. כלומר גם תלמיד שילמד קורס אחד ישלם 50% לפחות מעלות התואר השני.