ביטול הרשמה

Admission Menu

לפרטים על תואר ראשון ושני

למידע נוסף על לימודים אקדמיים בלבד השאירו פרטיכם ונחזור בהקדם

ראשי » הרשמה » ביטול הרשמה

ביטול הרשמה


ביטול הרשמה, הפסקת לימודים והחזרת תשלומים:

 

עד תחילת הלימודים, סטודנט המבקש לבטל את הרשמתו או לדחות את תחילת לימודיו לשנה האקדמית הבאה, יודיע מיד בכתב למדור למידע ורישום תלמידים על גבי טופס ביטול הרשמה שניתן להוריד באתר ההרשמה בכתובת:

 

 טפסים>מידע לנרשם >מידע לנרשמים > www.jct.ac.il

 

מקדמת שכר לימוד תוחזר לפי התקנון של המרכז האקדמי לב. ראה פרטים לגבי החזרים ב”עלון מידע”, שיישלח אליך עם קבלתך ללימודים.

 

דמי רישום אינם מוחזרים גם אם סטודנט ביטל הרשמתו או לא התקבל ללימודים.

 

סטודנט המפסיק את לימודיו לאחר רישום לקורסים אקדמיים או לאחר תחילת הלימודים האקדמיים מסמסטר א’ ואילך, חייב להודיע לדיקן התלמידים, למלא טופס הפסקת לימודים ולהגישו למזכירות תלמידים. מועד קבלת הטופס במזכירות תלמידים הוא התאריך הקובע לצורך חיובי  תשלומי שכר הלימוד.

 

סטודנט אשר ביטל את הרשמתו ורוצה להירשם מחדש, ישלם עבור חידוש הרישום 200 ₪ ויפנה למדור למידע ורישום תלמידים בכתב כדי לחדש את הרישום. קבלתו ללימודים תישקל מחדש בוועדת קבלה.